سلام گیشا
گیشا کیست

گیشا کیست؟

گیشا کیست؟ یکی از مواردی که درباره نام گیشا باید به آن اشاره کرد اصطلاح گیشا می باشد که در فرهنگ لغت دهخدا به معنی : ده کوچکی واقع در بندر عباس در فرهنگ نام ها به معنی زیبا و باطراوت و در فرهنگ فارسی معین به دختران ژاپنی که برای سرگرمی مردان آموزش دیده […]