سلام گیشا
تزریق واکسن کرونا در گیشا

معرفی مرکز تزریق واکسن کرونا در گیشا

تزریق واکسن کرونا در گیشا کجا انجام می شود؟ توجه داشته باشید با اعلان ستادملی مبارزه با کرونا از تاریخ 1400/4/24 متولدین سال 1340 به قبل می بایست از طریق سایت salamat.gov.ir ثبت نام را انجام داده وبعد از آن با اعلان پیامکی به مراکز مورد نظر مراجعه بکنند در حال حاضر در گیشا و […]